Fizykochemiczna analiza wody oraz jej wyniki w głównej mierze zależą od tego, w jaki sposób zostanie przetransportowana próbka wody przeznaczona do badania. Okazuje się, że zarówno pojemnik jak i kwestie transportowe są niezwykle istotne.

Pobór oraz transport próbki wody

Jeśli wyniki mają być wiarygodne, wówczas należy zwrócić uwagę na to, aby próbka była pobrana i transportowana w odpowiedni sposób. Do badań fizykochemicznych wodę można nalać do butelki po wodzie mineralnej koniecznie pod sam korek w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza.

Z kolei do badań mikrobiologicznych stosuje się specjalne, wyjałowione naczynia, a wodę nalewa się tak, aby pozostał pęcherzyk powietrza. Poza tym konieczne jest odlanie znacznej objętości wody, aby jej skład był nie tyle konsekwencją czyszczenia instalacji wodociągowej czy też rur, przez które wypływa woda ze studni.

Wyniki to łatwy i skuteczny dobór metody filtracji wody

Przy nalewaniu wody do butelki nie może ona się chlapać, ale powinna płynąć równomiernym, spokojnym strumieniem. Nawet jeśli próbkę pobiera specjalista, należy zwrócić uwagę na sposób poboru szczególnie przy zamawianiu analizy mikrobiologicznej. Wyniki tych badań ułatwią dobór filtrów do wody. Bakterie w wodzie zawarte, jeśli wykaże ich obecność wynik badania, powinny zostać unicestwione za pomocą specjalistycznego uzdatniacza wody.