Na całym świecie woda jest uznawana za najważniejszy element przetrwania. Każdy organizm żywy potrzebuje wody. Zwłaszcza człowiek potrzebuje dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość płynów, by wyeliminować ryzyko niebezpiecznego dla zdrowia odwodnienia organizmu. Woda pozwala ugasić pragnienie, woda jest podstawowym składnikiem większości dań oraz innych produktów. Dlatego o wodę należy dbać i ją oszczędzać. Ważna jest również jakość wody, którą spożywamy. Dlatego istnieją specjalne przepisy opisujące jakie parametry powinna mieć woda, aby można ją było spożywać.

Badania wody pitnej

Wodę pitną, która płynie wodociągami do naszych kranów sprawdza się cyklicznie w specjalnych laboratoriach. Musi ona spełniać określone parametry, nie ma możliwości odstępstw. Zależy od tego bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Badanie wody pozwala wyeliminować jej skażenie. Próbkę wody bada się dokładnie pod względem zawartości mikroorganizmów, a także pod względem fizykochemicznym. Dzięki temu można stwierdzić, czy woda nadaje się do picia, czy jest skażona jakąś niebezpieczną dla zdrowia substancją. Analiza wody pozwala zachować odpowiednią jakość wody, którą spożywamy każdego dnia.

Badania wody w całej Polsce przeprowadza firma KLARSAN. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć na stronie https://www.klarsan.pl/uslugi/analiza-wody/