W przemyśle bardzo wiele układów technologicznych wymaga bezwzględnego stosowanie wyłącznie wody zmiękczonej. Jest ona doskonałym zabezpieczeniem dla rozmaitych urządzeń, których koszty naprawy są bardzo wysokie i mogą przyczynić się do obniżenia wydajności wielu technologicznych procesów. Dlatego tak ważne jest zmiękczanie wody oraz wdrażanie układów pozwalających na dobranie odpowiedniej stacji uzdatniającej. Wybierając ją, należy mieć na uwadze pojemność zarówno samej stacji jonowymiennej, jak i przepływów wody.

Jak dobrać odpowiedni zmiękczacz wody?

Zmiękczacze wody powinny być dobierane bezpośrednio do jej twardości, zgodnie z wszystkimi zasadami inżynierii technologicznej w dziedzinie uzdatniania wody.

Wszystkie nowoczesne zmiękczacze wody posiadają dobrą jakościowo żywicę jonowymienną, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów zmiękczania wody. Zawsze warto wybrać nieco większą ilość żywicy jonowymiennej.

Nierzadko z roku na rok twardość wody może się zmienić, dlatego posiadanie zapasu złoża pozwala na odpowiednie dopasowanie urządzenia i utrzymanie stałego dopływu wody miękkiej.

Potrzebujesz pomocy w doborze zmiękczacza? Wejdź na https://www.klarsan.pl/dom/zmiekczacze-wody/

Jak działają zmiękczacze wody?

Zmiękczacz wody opiera swoje działanie na wymianie jonowej. Obecne w twardej wodzie cząsteczki oraz jony posiadają określony ładunek. W procesie zmiękczania są one wiązane przez jonit, który uwalnia w ten sposób do roztworu jony z własnych centrów aktywnych.

W zależności od wymaganego stopnia zmiękczenia, stosowne mogą być różne żywice jonowymienne. W klasycznym procesie zmiękczania wody dochodzi do wymiany jonowej na kationicie silnie kwaśnym, który pracuje w cyklu sodowym.

Dzięki temu możliwa jest niemal całkowita wymiana jonów wapnia oraz magnezu, co zapobiega tworzeniu się trudno usuwalnego kamienia, czyli osadu tworzonego przez sole niechcianych pierwiastków. Jony te wypłukiwane są ze skał oraz z gleby, po czym kumulowane są w wodzie po osiągnięciu warstwy wodonośnej.