Mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę pitną mogą powodować choroby przewodu pokarmowego czy też choroby zakaźne. Najbardziej zagrożone są niemowlęta, małe dzieci i osoby starsze. W sytuacji, gdy zostaną przekroczone dopuszczalne parametry bakteriologiczne, przedsiębiorstwa wodociągowe mają obowiązek natychmiastowej reakcji naprawczej.

Sposoby na dezynfekcję wody

Woda, która znajduje się w wodociągu jest wodą uzdatnioną czyli że przeszła szereg etapów mających na celu doprowadzenie jej do stanu nadającego się do spożycia. Woda z własnych ujęć nie przechodzi jednak żadnego procesu dezynfekcji. Właściciele sami muszą zająć się dostosowaniem wody do takich parametrów, by nie szkodziła zdrowiu.

Jednym z takich procesów jest jej dezynfekcja podczas której lampy UV emitują promieniowanie zabijające zarazki. Jest to promieniowanie UVC, które najskuteczniej działa przy długości fali ok.254 nanometrów.

Jak działa promieniowanie UV w lampach bakteriobójczych?

Lampa UVC emituje promieniowanie mające niszczący wpływ na kwasy nukleinowe drobnoustrojów. Promienie UV-C rozrywają wiązania łańcuchów DNA/RNA i w ten sposób niszczą bakterie, grzyby, pleśnie i glony. Ponadto denaturują białka ich komórek, co powoduje ich śmierć.

Niezwykły sposób na usuwanie bakterii z wody

Lampy bakteriobójcze to znakomite rozwiązanie, które znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ich działania nie można przedawkować, nie zmieniają smaku wody i nie wymagają szczególnej obsługi. Ważny jest odpowiedni dobór parametrów lampy, aby jej działanie było optymalne.

Przeczytaj więcej o lampach bakteriobójczych: https://www.krainawody.pl/blog/news/lampy-uv-do-wody-jak-dokladnie-dzialaja