W rolnictwie często używa się nawozów, niestety bardzo często w sposób niewłaściwy i w nadmiernych ilościach. Dodatkowo nieodpowiednia filtracja ścieków doprowadzać może do jeszcze większych negatywnych skutków, w tym problemów z wysokim stężeniem azotanów w wodzie.

Skutki spożywania wody o wysokim stężeniu azotanów zostały sprawdzone przez specjalistów.

Negatywny wpływ na zdrowie człowieka

W wyniku picia wody zawierającej azotany stan zdrowia człowieka może się znacznie pogorszyć w krótkim okresie czasu. Pojenie małych dzieci może doprowadzać do zaburzeń transportu tlenu we krwi, co w efekcie skończyć się może chorobą – sinicą. U każdego człowieka azotany w wodzie spożywanej oznaczać mogą problemy z utlenianiem się hemoglobiny i witaminy A oraz działanie rakotwórcze – głównie rak żołądka oraz nowotwór pęcherza.

Usuwanie azotanów

Niezwykle ważną kwestią dla osób mieszkających na terenach rolniczych i czerpiących wodę pitną ze studni głębinowych jest zadbanie o właściwe uzdatnianie wody pitnej. Często filtry znajdujące się przy studni nie są wystarczające. Systemy polskiej marki z serii Ecoperla Nitratower w zależności od wybranej wielkości zawierają konkretną ilość złoża stworzonego tak, aby jak najskuteczniej filtrować wodę z azotanów i siarczanów tak niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka.